EĞİTİMLER

İşletmelerin Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelini uygulama sürecinde gerek model uygulayıcılarının kapasitesini artırmak ve yetkinlik kazandırmak, gerekse çalışanların bağımlılıklar ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla kurgulanan modüler eğitim programıdır. İYİ Programına dahil olan işletmeler aşağıdaki konularda eğitim alabilmektedirler;

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

  • - Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modeli Eğitimi
  • - Şirket İçi Değerlendirici ve Model Uygulayıcısı Eğitimi
  • - Bağımsız Değerlendirici ve Akreditör Eğitimi

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri

  • - Tütün Bağımlılığı Eğitimi
  • - Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
  • - Sağlıklı Yaşam Eğitimi
  • - Sağlıklı Çalışma Eğitimi

Bağımlılıkla Mücadele alanında verilen tüm eğitimlerde Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke çapında uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitim programı içerikleri kullanılmaktadır. Söz konusu eğitim programı MEB onaylı olup program detaylarına www.tbm.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.