HİZMETLERİMİZ

Sağlıklı Çalışma Platformu Üyeliği Nedir?


Sağlıklı çalışma yaklaşımını benimseyen farklı birçok sektörden kuruluşun bir araya gelerek, ülkemizde bu yaklaşımın yeni İnsan Kaynakları araçlarından birisi olması ve kuruluşların kalite, nitelik ve verimlilik açısından da uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi amacıyla deneyimlerini paylaştıkları ücretsiz katılabilecekler bir yapıdır.

Hizmet Kapsamı:

Sağlıklı çalışma platformu kuruluşların çalışan sağlığı ve mutluluğu adına uygulamalar geliştirmesini, bu alanda dünyadaki gelişmelere de paralel olarak gelişim sağlamasını ve uluslararası kuruluşlar ile rekabet edebilmesini sağlayan temel bir platformdur.
Sağlıklı Çalışma Platformu yıl içinde periyodik olarak toplanarak bu alanda küresel ve ulusal ölçekteki gelişmeler değerlendirilir. Platforma dâhil olan kuruluşlar bu çalışmada Sağlıklı çalışma yolculuklarının başlamasına neden olan etkenleri, bu süreçteki deneyimlerini ve gelecek hedeflerini paylaşır. Bu toplantının hedef kitlesi; Platform üyeleri, Tanıma belgesi olan kuruluşlar ve başvuru süreci devam eden kuruluşlardır.

Sağlıklı Çalışma Platformuna üye olan kuruluşlar Yeşilay’ın “Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı (TBM)” kapsamında geliştirilen bağımlılık eğitimlerinden diledikleri zaman ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Bununla birlikte kuruluşlar arası işbirliği imkanları ve sağlıklı çalışma alanında ortak fayda üretecek sanal sınıf seminerleri, Know How transferi süreci gibi konularda da ayrıcalıklı ortak olarak yer alacaklardır.

Sağlıklı İşyeri Akreditasyonu Nedir?

İş Yaşamını İyileştirme Programı kapsamında Sağlıklı İşyeri Akreditasyonu; çalışan odaklı yönetim anlayışını benimsemiş, çalışan sağlığı ve mutluluğu ön planda tutulan kuruluşları tanıma ve belgelendirme ile bu alanda ilerlemek isteyen kuruluşlara yol göstermek amacı taşımaktadır. Sağlıklı İşyeri Akreditasyonu katılımcı kuruluşlara, çalışanlarında motivasyon, takım çalışmasında etkinliğe ve çalışan verimliliğinde artış ile kuruluşun işveren markasının güçlenmesine, sürdürülebilir sağlıklı çalışma kültürünün yerleşmesine, çalışanlar ve müşteriler ile pozitif etkileşime olanak sağlayacaktır. Ayrıca Sağlıklı İşyeri Akreditasyonu için başvuran kuruluşlara Sağlıklı Çalışma Platformu üyeliği de tavsiye edilmektedir.

Hizmet Kapsamı:


İş Yaşamını İyileştirme Programı kapsamında akreditasyon 4 aşamadan oluşmaktadır.

Bunlar;
1-Tanıma
2-Fark Yaratanlar
3-Örnek kuruluş
4-En İYİ’ler

1-Tanınma (Kararlı Kuruluşlar)

En İYİ’ler ödülleri örnek kuruluşlar arasından Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelinde belirlenmiş ayrı bir ödüllendirme mekanizması ile 5 kişilik bağımsız değerlendirme ekibi tarafından belirlenmektedir. Bu ziyaret ile birlikte kuruluşun için ölçüm yapılır, puanlanır ve mevcut durumu bir rapor ile ortaya konur. Puanlama neticesinde 250-400 puan aralığına ulaşan kuruluşa 1. Aşama olan sağlıklı çalışma alanında Kararlı Kuruluşlar Belgesi verilir. Program kapsamında kuruluşun İYİ Programı yetkililerine Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modeli Uygulama Eğitimi Yeşilay tarafından hizmet kapsamında verilir.

2-Fark Yaratan Kuruluşlar

Sağlıklı İşyeri Kararlılık Belgesi alan kuruluşlar bir sonraki aşama olan Sağlıklı İşyeri Fark Yaratan Kuruluşlar belgesine başvurabilirler. Bu aşamada belirlenen yol haritası neticesinde kuruluşun hazırlıkları tamamlandıktan sonra bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler, saha ziyaretleri ile Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelinde belirlenen kriterlere uygun olarak 400-550 puan aralığına ulaşan kuruluş Sağlıklı İşyeri Kararlılık Belgesini alabilir.

Sağlıklı İşyeri Fark Yaratan Kuruluş Belgesi aşamasında kuruluşların talep etmesi durumunda işletmelere Bağımsız Değerlendirici ve Model Uygulayıcı eğitimi Yeşilay tarafından verilmektedir.

3-Örnek Kuruluşlar

Sağlıklı İşyeri Fark Yaratan Kuruluş Belgesi alındıktan sonra Örnek Kuruluş Belgesi için başvuru yapılabilir. Başvuru sürecinin hemen ardından kuruluş, Tanınma ve Kararlılık süreçlerinde yerine getirdiği kriterler ve iyileştirmeler ile ilgili bir rapor sunmalıdır. Ardından bağımsız değerlendiriciler ile saha çalışması yapılmak üzere ziyaret gerçekleştirilir. Bu ziyaretlerde ilgili tüm birimler ile yüz yüze görüşmeler de yapılabilir.

Örnek kuruluş olma süresince kuruluştan İYİ Programının kriterlerini yerine getirmesinin yanı sıra bunları bir şirket politikası olarak benimsenmesi, İnsan kaynakları süreçleri içinde sürekli bir faaliyet haline getirilmesi ve kuruluşun stratejik hedefleri içerisinde yer alması beklenmektedir.

4-En İYİ’ler

En İYİ’ler ödülleri örnek kuruluşlar arasından Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelinde belirlenmiş ayrı bir ödüllendirme mekanizması ile 5 kişilik bağımsız değerlendirme ekibi tarafından belirlenmektedir.

En İYİ’ler ödülü ve belgesi almış kuruluşların uygulamaları İYİ Programında yer alacaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda örnek gösterilmek suretiyle tanıtım amaçlı olarak ta kullanılacaktır