SAĞLIKLI VE MUTLU İŞYERİ MODELİ

Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modeli, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin toplumu bağımlılıklar temelinde zararlı alışkanlıklardan koruma misyonunun bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu noktada çalışan bireylerin aktif günlerinin çok büyük bir bölümünün geçtiği işyerleri temel alınmış ve ülkemiz için bilimsel temellere dayalı bir sağlıklı çalışma modelinin kurgulanması hedeflenmiştir.

Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelinin temel unsurlarından biri olan bağımlılıkla mücadelede bireylerin farkındalıklarını artırıcı ve bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmenin önemi çok büyüktür. Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modeli bağımlılıklar konusunda çalışma tabanlı risk faktörlerini dikkate alarak işletme çalışanlarının sağlığı ve mutluluğuna odaklanmıştır. Bu kapsamda model işletmelere neler yapılması gerektiği konusunda bir kılavuz ve bu konuda ne ölçüde başarı sağladıklarını değerlendirmelerine imkân verecek bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK - özel sektör işbirliği ile çalışanlar için sürdürülebilir bir sağlıklı çalışma yaklaşımı ülkemiz için ihtiyaçtır.

Yeşilay, sahip olduğu yaklaşık bir asırlık birikim ve deneyim ile sağlıklı ve mutlu işyeri olma yolunda modeli uygulayan işletmelere bilimsel temele dayalı içerikler, etkin yönlendirme, eğitim, danışmanlık,  model kapsamında izleme ve sivil toplum alanında gönüllülük temelli bir birçok imkân sunmaktadır.

Sağlıklı ve mutlu işyeri kavramı uygulayıcı mekanizmaların gönüllülüğü ve katılımcılığı ile anlam ifade etmektedir. Bu noktada modelin uygulama sürecinde çalışan gönüllülüğü esastır. Bu bağlamda, bağımlılıkla mücadele konusundaki gönüllülük, topluma ve diğer çalışanlara örnek olacak uygulamaların hayata geçirilmesi ile yaygınlaşma noktasında hız kazanacaktır.

Model, çalışanlar için yapılan yenilik ve uygulamalarda ayrımcı, dışlayıcı veya baskı kuracak nitelikteki yaklaşımları içermez. Modelin öngördüğü yaklaşımlar kuruluşların iş sonuçlarına olumlu etkisi açık olmakla birlikte, modelin odağındaki temel yaklaşım, Yeşilay’ın misyonu çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede başarılı kuruluşları toplum nezdinde ön plana çıkarmaktır.