DANIŞMA KURULU

Sağlıklı Çalışma Platformu İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) Programının bir parçasıdır. Sağlıklı Çalışma Platformu danışma kurulu platforma üye kuruluşlar için yol gösterici ve bu alanda gelişimlerine katkı sunacak tavsiye kararlar almakla görevlidir. Danışma Kurulu Merkezi, Sepetçiler Kasrı’nda mukim bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’dir.

Yılda iki defa toplanarak tavsiye kararlar alır ve bu kararları platform üyeleri ile paylaşır.

Amaçları:

•Sağlıklı Çalışma Platformu Danışma Kurulu Platforma danışmanlık ve destek sunmak.
•Sağlıklı Çalışma Platformunun stratejik planlama sürecine destek verir ve hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
•Çalışan sağlığı ve mutluluğunu önceleyerek üye kuruluşlara yol göstermek.
•Kamu ve özel sektörün çalışan sağlığı ve mutluluğu konusunda birlikte hareket etmelerini sağlayarak işbirliği geliştirmelerine destek sunmak ve danışmanlık yapmak.
•Platformun gerek ulusal gerekse uluslararası arenada özel ve kamu sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirme yöntemi ile geliştirilmesine yardımcı olmak.
•Sağlıklı Çalışma Platformunun toplum ve devlet nezdinde olumlu imaj oluşturulmasına katkı sağlamak.
•Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modelinin tüm doküman ve içeriklerinin geliştirilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu

Ad-Soyad Firma Adı ve Görevi Danışma Kurulu'na Katılma Gerekçesi Fotoğraf
Savaş Yılmaz Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Savaş Yılmaz, 1998 yılında Kredi Garanti Fonu AŞ'de Finansal Analist olarak iş hayatına başlamış, daha sonra Dışbank A.Ş de müfettiş ve İç Anadolu Bölgesi İç Kontrol Yöneticisi olarak devam etmiştir. Dünya Bankasının Sosyal Riski Azaltma Programı (SRAP), İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması projesinde (İSMEP) yöneticilik yapan Yılmaz, 2008 - 2011 yıllarında Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin Direktörlüğünü yaptı. 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliği görevinde, 2012-2013 yılları arasında yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren uluslarası bir danışmanlık grubu olan HD Consulting Group’un ülke direktörlüğünü yürüttü, aynı dönemde özel sektörde üstü düzey yöneticilik ile icra kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürlüğünün kurulması ile beraber ilk Genel Müdür olarak atanmıştır.

Rebekah Hersch

ISA GRUBU Başkan Vekili Dr. Hersch, on sekiz yıldır, sağlık, madde kötüye kullanımı önleme ve cezai adalette program değerlendirme ve uygulama araştırmalarında uzmanlık sahibi ISA personelinin kıdemli bir üyesidir. Dr. Hersch, topluluk, okullar ve işyeri araştırmaları için nicel ve nitel araştırma yöntemleri konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir.
Wolf Kirsten Global Healty Work Places Kurucu "İşyeri Sağlığı Geliştirme Alanında Küresel Perspektifler" kitabı ve "Global İşyeri Sağlığı Geliştirme Kazanma Stratejileri" kıyaslama çalışması da dahil olmak üzere sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin küresel boyutlarıyla ilgili geniş çaplı kitaplar yayınladı. (http://globalhealthyworkplace.org)
Toker Ergüder Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kullanımı İle Mücadele Uzmanı 2007-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nde Tütün Kullanımı ile Mücadele Uzmanı olarak görev yapan Ergüder, 2013 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisinde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yasam Süreci Program Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ergüder’in, madde bağımlılığı ve tütün kullanımı ile mücadele konusunda çok sayıda yayınları vardır.
Semih Sel Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, Lisans eğitimini 1999 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra iş hayatına Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Organizasyon ve Süreç Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır. 3,5 yıl Kalite geliştirme uzmanı olarak çalışmasının ardından kariyerine İnsan Kaynakları departmanında devam etmiştir. İyi Programı kapsamında İş Yaşamını İyileştirme Programı uygulamasında öncü firmalarımız arasında yer almaktadır.
Timuçin Tormaç

Siemens Elektrik Mühendisi

Enerji Santralleri, Endüstri, Altyapı, Düşük, Orta ve Yüksek gerilim projeleri Yeşilay İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) Programı’na pilot uygulama olarak dahil olan Siemens A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası çalışmalar adına örnek uygulama teşkil edecek aksiyonlar içeren birçok uygulamayı çalışmaya koymuştur.
Berçin Gün Kalder Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreterliği Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite, İş Mükemmelliği, Stratejik Yönetim ve Planlama, Yöneticilik, İş Analizi, İnsan Kaynakları alanları başta olmak pek çok konuda uzmanlık, temel beceri ve yetkinlik programlarına katılmıştır. 2007 yılında da, EFMD Cel tarafından akredite edilmiş uzaktan Executive MBA programını tamamlamıştır. 2012 KALDER Gelişim ve Eğitim direktörlüğü ile devam etmiştir.
Leigh Stringer Mimar ve Yazar Leigh çalışan refahı ve performansını arttırmak, sürdürülebilir ve yüksek performanslı işyeri ortamları yaratmak için çalışır.

The Green Workplace: Sustainable Strategies that Benefit Employees, the Environment and the Bottom Line (Palgrave MacMillan) and The Healthy Workplace: How to Improve the Well-Being of Your Employees—and Boost Your Company’s Bottom Line (AMACOM)
İlter Boyan Vakıf Emeklilik İk Müdürü İyi Programı kapsamında Sağlıklı ve Mutlu İşyeri Modeli uygulamasında öncü firmalarımız arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda bizimle bize değer katacağını düşündüğümüz isimler arasında yer almaktadır.
Rabia Bilici Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi